Advertisement

2.Brittany Düklüğü (30 Yıl Savaşları)

2.Brittany Düklüğü 1647'den 1800'a kadar süren ve yöneticileri Wittelsbech Hanedanından olan bir düklüktü.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.