Alternatif Tarih Wikia
Advertisement

Azerbaycan Şahlığı 1926 yılında özerk olarak kurulup 1991 yılında tam bağımsız olmuş bir Kafkasya Türk Devletidir.Osmanlı ile en yakın ilişkilere sahip kardeş devlettir.1988 yılından beridir Ermenistan ile savaş halindedir.


Tarihçe[]

Aslen Azerbaycan Türkü olan Kaçar Hanedanı İran'ı 1796 yılından 1925 yılına kadar yönetmişti.Lakin 1925 yılına Fars olan Rıza Şah Pehlevi darbe yapıp Kaçar Şahı Ahmed Han'ı öldürdü.Ahmed Han'ın kardeşi Hüseyin Han Sovyetler Birliğine kaçtı.Burada Özerk Azerbaycan Şahlığını kendisi şah olmak üzere kurdu.Üstelik 27 yaşında fakat sadece 4 yıl hüküm sürebildi.1930 yılında Stalin tarafından öldürtüldü.Yerine henüz 6 yaşındaki oğlu Mahmut Şah Kaçar geçmiştir.Mahmut Şah 50 yıl hüküm sürdükten sonra ölmüştür.Yerine oğlu Aleaddin İmam Kaçar geçmiştir.Aleaddin Kaçar ülkenin modern anlamda kurucusudur.Pek çok yeniliği ülkeye sokmuş ve ekonomiyi güçlendirmiştir.1991de Sovyetlerden ayrılıp bağımsız bir devlet kurmuştur ve diğer Türk devletleri ile ilişkiler geliştirilmiştir.1993te Kiril alfabesinden vazgeçilip Osmanlıdaki Latin Alfabesi alınmıştır.Aleaddin Kaçar döneminde Ermenistan ile olan Savaş başlamıştır ve günümüze kadar devam etmektedir.Aleaddin Kaçar 2017de öldü ve yerine oğlu II.Hüseyin Şah Kaçar geçti.Hüseyin Şah döneminde I.Ekonomi Planı[2018-2022] yapılmaya başlanmıştır ve 2022 yılında tamamlanacaktır.Siyasi tarihçe olarak da 1968 yılına kadar tek partili hayat devam etmiştir.Başbakan Listesi:

1-Mehmet Emin Resulzade (1926-1946) Hükümet: Resulzade - I,II,III,IV

2-Davut Akbillur (1946-1956) Hükümet: Akbillur - I,II

3-Enes Kartaliyev (1956-1960) Hükümet: Kartaliyev - I

4-Cevad Karataş (1960-1964) Hükümet: Karataş - I

İkinci Kez Enes Kartaliyev (1964-1976) Hükümet: Kartaliyev - II,III,IV

5-Mehmed Babür (1978-1990) Hükümet: Babür - I,II,III

6-Haydar Aliyev (1990-1998) Hükümet: Aliyev - I,II

7-İlham Aliyev (1998-Günümüz) Hükümet: Aliyev - III,IV,V,VI,VII

Ekonomi[]

Advertisement