Alternatif Tarih Wikia
Advertisement


TARİH[]

Postdam Konferansı[]

Postdam Konferansı, dört yıl önce Belçika adı verilen devleti ikiye ayırdı. Flandre ve Valonya. Kurulan bu iki devlet arasında Flandre’nin daha sanşlı olduğu belliydi. Çünkü Valonya gibi toprak kaybetmediler ve başlarına 9 yaşında yabancı biri getirilmedi. Aynı zamanda Valonya’dan daha büyük bir orduları vardı. (Çünkü Alman hükümeti Valonya’nın üstte yazılan nedenlerden dolayı isyan etme olasılıkları çok yüksek olduğunu biliyordu) Flandre Konseyi 10 Şubat 1919 Flandre’nin bağımsızlığını ilan eder ve seçimlerin düzen sağlandığından sonra yapılacağını açıklar.

Flaman Aslanı Planı[]

Flandre Konseyi, düzenin sağlanması amacıyla “Flaman Aslanı Planı”nı ortaya koydu. Plan üç aşamalıydı. Birinci aşama bir yıl süren Ekonomik Aslandı. Bu plana göre Almanya’dan gelecek para ülkeyi yeniden inşa etmeye kullanılacaktır. Ama bu plan Almanya’nın verecekleri para değeri kadar yatırımla ödeyeceğinin duyurulması Ekonomik Aslan Planını çöpe attı.(Bu ekonomik yatırımlar sonucunda Flaman ekonomisinin %65’i Alman şirketlerinindir) İkinci plan, 17 Kasım 1920’de başlayan, Askeri Aslan Planı’ydı. Bu plana göre Flaman Ordusu kurulacaktı. Bu plan başarısız olacaktır çünkü yaklaşık orduya 30.000 kişi alınmıştır. Üçüncü plan Flamanlaştırma Planı, 17 Kasım 1922, uygulanmıştır. Bu plana göre Felemenkçe ülkenin her yerine yayılacaktır. Ancak Savunma Bakanı August Borms liderliğindeki Sertçiler (Bütün Valonların Valonya’ya gönderilmesi, Zorunlu Katolikleştirme ve Zorunlu Flamanca dersleri) ve lidersiz Yumuşakçılar(Zorunlu Flamanca Dersleri) arasında büyük tartışmalar oldu. Bu tartışmalar August Borms’un Nisan Darbesi’yle sona ermiştir.

Nisan Darbesi ve Sonrası[]

August Borms, 1 Nisan 1922 tarihinde, Dünya tarihine “Nisan Darbesi” adıyla geçen askeri darbeyi yaptı. Bütün Yumuşakçılar tutuklandı ve yerlerine Sertçiler getirildi. Seçim tarihleri daha da ileriye ertelendi. Ve Borms Reformları başladı. Reformlar şöyleydi:

  1. Flandre’deki tüm Valonlara gitmeleri ya da asimile olmaları için iki yıl verildi.
    Rar

    Borms, Flaman Ordusu'nun geçit töreni sırasında halka selam verirken,1936

  2. Katolik Kilisesi devlet kilisesi yapıldı.
  3. Borms Gençliği kuruldu.
  4. Okul Reformu yapıldı.(Valonyalılar kötü, Flemenkler iyi politikasına göre düzenlendi)
  5. Devlet, tüm medyayı kontrol etmek için Halkı Aydınlatma ve Propaganda Departmanı’nı kurdu.

August Borms, reformlarına, Alman şirketlerini millileştirmeyi de eklemek istedi. Ancak, Alman Filosunun bütün Flanders limanlarında gözükmesi, bu planı çöpe attı. 1930 seçimlerine kadar Flandre’de değişik bir olay olmadı. 1930 Seçimleri, Flandre’deki ilk seçimdi. Seçimleri kazanan August Borms’un Aktivistleri kazandı.(Aynı zamanda seçime katılan tek parti)1933 yılına gelindiğinde,ordu 60.000 kişi oldu, tamamiyle Borms’a sadık bir halk oluşturulmuştu ve Alman şirketlerinin ekonomideki payı %74’e çıkmıştı.  Flandre’yi değiştirecek olay 1933 yılında oldu.

Valonya Ayaklanması[]

Valonyalılar, 21 Temmuz 1933 yılında büyük bir isyan düzenledi. İsyan kısa sürede tüm Valonya’ya yayıldı. Valonya ordusundan sadece 3.000 kişi Kral Hubertus’a sadık kaldı. Kral Hubertus ülkesinden kaçarken Alman, Valon ve Flaman orduları isyanı kanlı bir şekilde bastırdı. Yaklaşık 10.000 isyancı öldürüldü. Alman hükümeti de Flaman Ordusu isyanı bastırılmasına yardımcı olduğu için asker sınırını 80.000’e getirdi. Bu Flandre’nin, 1938’deki II.Dünya Savaşı’na, hazır olmasını sağladı.

II.Dünya Savaşı[]

Flandre, II.Dünya Savaşı’nı kanlı bir şekilde yaşayan ülkelerden biriydi. Çünkü limanları İngiltere tarafından bombalanırken, Fransızlar uçaklarıyla Flandre’nin iç kentlerini bombalar. Her ne kadar Alman Genelkurmayı bütün Flaman askerlerinin Alman Batı Cephesi Komutanı Paul von Lettow-Vorbeck’e verilmesini istese de August Borms buna karşı çıkar. Ancak August Borms’un, 1942’deki,  gizemli ölümü üzerine yerine Jacob Lambrichts geçer. Jacob Lambrichts, Alman Genelkurmayı’nın tüm isteklerini yerine getirir ve askerlerin tamamı Lille Kuşatması’na gider. Lettow-Corbeck’in amacı Lille’nin teslim olmasını sağlamaktır. Ancak Flaman Ordusu’nun komutanı, René Lagrou, Paul von Lettow-Corbeck’i dinlemez ve sürpriz bir saldırıyla Lille’yi alır. Flaman Ordusu, Lille Kuşatmasını kazanmalarına rağmen askerlerinin %75’ini kaybederler. Bunun üzerine René Lagrou görevinden alınır ve Flaman askerleri cephe gerisi görevlere verilir. 1944 yılında Fransız ve Rus hükümetlerinin barış tekliflerinin ardından Fransız Hükümeti Flandre’ye 400.000 Mark tazminat ve Dunkirk Bölgesi’ni verir.

Soğuk Savaş[]

Flandre, II.Dünya Savaşı’ndan sonraki ilk on yılı ülkelerini yeniden inşa etmekle ve Dunkirk’i asimile etmeye çalışarak geçer. Dunkirk halkının Fransız Flamancası’nı konuşması Dunkirk asimilasyonunu kolaylaştırdı. Yine de nüfusun %20’si Fransa’ya göç etti. Yeniden inşa çalışmaları da başarılı sonuçlanmış ve yıkılan birçok şehir yeniden inşa edilmekle kalmamış, yeni binalar da eklenmiştir. On yıllık yeniden inşa süreci bitince Flandre İmparatorluk Bloğu’na girmiştir. Ancak ticari ilişkileri sıfıra yakın olan ABD’ye ambargo uygulamaktan başka bir şey yapmamıştır. Bunun yüzünden Almanya’nı gözünde Flandre’yi gereksiz hale getirmiştir.

Soğuk Savaştan Sonraki Değişim[]

Soğuk Savaş'ın Almanya lehine bitmesinin ardından Dünya büyük bir değişime gider.1986'da kurulan

Louis Tobback - Filip Naudts

Flandre Başbaşkanı Louis Tobbeck

EinheitNetz(BirlikNet) Almanya'dan tüm Dünya'ya yayılmış, Alman İmparatoru, başbakan atama hakkını kendi isteğiyle reddetmiş. Bu değişim rüzgarı Flandre'yi de etkilemiştir. Flandre'nin başına, 2016 yılında, ülkede reformlar yapmak isteyen Louis Tobback geçer. Louis Tobback, para birimini Avrupa Markı yapar, sansür yasalarını hafifletir ve Borms'u ilk defa eleştiren lider olur. Şu anda Borms Gençliği'nde reform yapmayı amaçladığı belirtiliyor.

YÖNETİM[]

Flandre, başbakan ve Flandre Konseyi tarafından yönetilmektedir. Flandre Konseyi'nin, doksan üç üyesi vardır. Bu doksan üç üye on yılda bir yapılan seçimlerle belirlenir. Şayet bir üye ölürse üyenin bölgesinde erken seçim yapılır. Flandre Konseyi, ülkenin yasama organıdır. Başbakan ise Bakanlar Kurulu'nun başıdır ve yasaları veto etme yetkisi vardır.

Advertisement