Alternatif Tarih Wikia
Advertisement

Gine SC,14 Aralık 1981'de Gine Bağımsızlık Savaşı'nın zaferinin sonucunda kurulmuştur. Sosyalist bir Cumhuriyettir ve Sovyetler'in Afrika'daki tek dostudur.

Tarih[]

Sömürgecilikten Önceki Tarih[]

Fransız Sömürgeciliği[]

İtalyan Sömürgeciliği[]

10 Aralık 1945'de düzenlenen Frankfurt Konferansı sonucu Yeni Dünya Düzeni kurulmuştu.Gine yeraltı kaynakları bakımıyla çok önemli bir bölgeydi.Bölgeyi hem Bulgarlar hem de İtalyanlar istiyordu.Bulgarlar kendilerinin Avrupa'da çok az toprak aldıklarını söyleyerek bu toprakların kendilerinin hakkı olduğunu söylüyordu.İtalyanlar ise bunu kabul etmiyor ve toprakları kendilerine istiyordu.i taraf asla uzlaşamıyordu ve savaşın eşiğine gelmişlerdi.Lakin ittifakın parçalanmasını istemeyen Almanya arabulucuk etti ve bir anlaşmaya varıldı.21 Aralık'ta imzalanan bu antlaşmayla Gine toprakları İtalyanlara verildi fakat Almanya kendi hakkı olan Fildişi Sahili topraklarını Bulgaristan'a verdi.

Böylece başlayan İtalyan Sömürgeciliği 35 yıl sürecekti.İtalyanlar Gine'ye kendi kendini yönettiğini hissettirmek için Gineli olan Ahmed Sekou Toure'yi ölümüne kadar Genel Vali olarak atadığını bildirdi.Sömürgeciliğin ilk yıllarında Fransız Şirketleri Alman ve İtalyan Şirketleri ile değiştirildi.Resmi dil Almanca ve İtalyanca olarak değiştirildi ve ülkenin kültürünün asimile edilmesine dair program başlatıldı.

Advertisement