Alternatif Tarih Wikia
Advertisement

TARİH[]

Postdam Konferansı[]

Kırım Yerel Yönetimi, Postdam Konferansı sonucunda bağımsız olmuştu.Bu bağımsızlık, Ukrayna hükümetini kızdırmış ve sonucunda bugünlerde dahi devam eden Kırım-Ukrayna Düşmanlığı'na yol açmıştır. Her ne kadar Tatarların bağımsızlıktan dolayı mutlu olmaları beklenirken mutlu değillerdi. Çünkü Almanlar onlara tanımadıkları birini liderleri olarak tanıtmışlardır.

Süleyman Sülkeviç Yönetimi[]

Süleyman Sülkeviç, daha baştan Kırım Tatarı olmaması ve Almanlar tarafından kukla yönetici olması için getirilmesi sebebiyle pek sevilmemektedir. Her ne kadar çiftçilere destekler verse de kırsal kesim onu hala tepeden inme görür. Aynı zamanda Ümer İpçi'ye Kırım Devlet Tiyatrosu'nu açması için tam destek verir ve Kırım Filosu'nu bir Alman gemisi (SMS Friedrich der Grosse ) alarak genişletir (Ellerindeki iki Rus gemisine ilaveten), Her ne kadar Kırım'ı geliştirse de Alman hükümeti ne derse onu yapması nedeniyle eleştirilir. Bu olaylardan en büyüğü Şarap Meselesi'dir. Şarap Meselesi, şaraphanesini, Alman şirketine, satmak istemeyen bir çiftçinin tutuklanması ve arazisine el konulması olayıdır. Bu olay sonucunda Kırımlılar Süleyman Sülkeviç'ten iyice nefret etmeye başlamışlardır. 1926 yılına gelindiğinde, her ne kadar Kırım artık Küçük Almanya denmesini sağlasa da, Kırımlılar Süleyman Sülkeviç'ten nefret etmektedir. Bu durum onun öldürülmesine kadar gider.

Süleyman Sülkeviç Suikastı ve Sonrası[]

Süleyman Sülkeviç, 15 Temmuz 1926 tarihinde Kırım Devlet Tiyatrosu'ndan çıkarken bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürülür. Öldürülmesi üzerine Kırım'da siyasi kaos ortaya çıkmıştır. Tatarlar Cafer Seydahmet Kırımer'i liderleri olarak isterken Almanlar ise Aleksander Romanowicz (Polonya Ordusu'ndaki, Lipka Tatarı bir general) lider atamak istemektedir. Ukraynalıları'nda bölgeyi ilhak etmek istemesi tansiyonları arttırır. Çözüm ise bir ay sonra bulunur. Seydahmet Kırımer cumhurbaşkanı,  Aleksander Romanowicz ise başbakan yapılır. İkisi de Kırım'ın gelişmesine yardımcı olur. En önemli katkıları ise Kırım Filosu'na en yeni gemilerini eklemeleridir (1909 yapımı SMS Radetzky). İkisi de 1929 yılında Kırım'ın ilk seçimleri yapılır. Seçimi Milli Fırka (Cafer Seydahmet Kırımer'in partisi) kazanır. Ülke gitgide gelişmeye başlar. Ancak bu gelişme süreci çok büyük bir darbe yiyecektir.

II.Dünya Savaşı[]

II.Dünya Savaşı'nda Kırım, Rus Cephesi'nin en yakınlarındaki bölgedir. Her gün Kırım bombalanmakta ve bütün

SMS Friedrich der Grosse2

Hacı Giray

değişimler yıkılmaya başlar. Ama Kırım'ı hala ayakta tutan şeyler vardır. Kırım Filosu, Rus gemilerini avlamaktadır. Özellikle Hacı Giray gemisi (SMS Friedrich der Grosse) ön plana çıkmaktadır. Çünkü gemi, savaş boyunca on bir Rus gemisini batırmayı başarmıştır. Bu olaylara rağmen Kırım, 1942 yılında Rusların eline geçer. Rus hakimiyeti ise 1944 yılının kışında Kırım'ı terk ederler.

Soğuk Savaş[]

Kırım, Soğuk Savaş sırasında İmparatorluk Bloğu'nun üyesidir. Ukrayna ile aynı blokta olmalarına rağmen Ukrayna hükümeti, Belarus'u yanına alarak, Kırım'ın kendilerine bir hafta içinde devredilmesini talep eder. Kırım hükümeti de bunun üzerine Osmanlı Devleti'nin desteğini arkasını alarak teklifi reddeder. Bu kavga, İmparatorluk Bloğu'nun dağılmasına yol açacağı sırada Almanya müzakere yoluna girer. Bir aylık müzarekeler sonunda Ukrayna isteklerinde geri adım atar. 

Soğuk Savaş Sonrası[]

Soğuk Savaş sonrası Kırım'^da pek fazla bir değişiklik olmamıştır.


YÖNETİM[]

Kırım Meclisi yetmiş beş üyesi olan ve yasama yetkisine sahip bir kuruldur. Üyeleri altı yılda bir seçilir. Meclis seçimlerinde aynı zamanda başbakan da seçilir. Kırım Meclisi ise cumhurbaşkanını sekiz yılda bir seçer.

Advertisement