Alternatif Tarih Wikia
Advertisement


TARİH[]

Postdam Konferansı[]

Postdam Konferansı sonucunda dört yıl önce Fransız kolonisi olan Madagaskar Almanya'ya verilmişti. Bir çok kişi Madagaskar'ın, Almanya'nın tüm Afrika kolonilerinin birleşimi sonucu oluşan, Orta Afrika'ya dahil etmesini bekliyordu. Ancak, Alman hükümeti, Madagaskar'ın, Orta Afrika'ya bağlanmayacağını, onun yerine ayrı bir koloni olacağını açıkladı. Ve Alman Madagaskarı'nın başına Franz Ritter von Epp (Herero ve Nama Soykırımı sırasında Alman Güney-Batı Afrikası'nda bölük komutanı) getirildi.

Franz Ritter von Epp Yönetimi[]

Franz Ritter von Epp, yönetimine, Altı Yıllık Koloni Planı adı verdiği, değişimlerle başlar. Bu değişimler şöyledir:

  1. Fransızlara sadık olan tüm üst düzey yetkililer, Almanya'dan gelen yetkililerle değiştirilir.
  2. Fransızca kent adları Almanca yapılır. Tananarive (Madagaskar'ın başkentinin Fransızca adı), Stadt der Tausenden yapılır.
  3. Almanca resmi dil yapılır ve altı yıl içinde Almanca bilme oranı %13 yapılır.(Gelen Alman memurlarda dahil)
  4. Baharat üretimine, özellikle vanilya ve karanfil, ve nikel üretimine büyük önem verilir. Altı yıl içinde bu iki sektörün ekonomide oranı %50 artar.
  5. Alman şirketleri, Fransız şirketlerinin yerini alır.
  6. Almanya'dan 10.000'e yakın insan getirilir.(Çoğunluğu Bavyera'dan)
  7. Altı yıl içinde, orduya 30.000 askari (Koloni devleti için savaşan siyahiler) alınır.

Franz Ritter von Epp, yaptığı bu değişimleri, yanında getirdiği, 1.750 asker zoruyla Madagaskarlılara kabul ettirir. Bu altı yıl içinde çıkan dört isyanı kanlı bir şekilde bastırır.(yaklaşık 12.000 kişi öldü) Bunun yüzünden Madagaskar halkı ona "Zorba Alman" der. Franz Ritter von Epp sadece Madagaskar'da değil Almanya'da da düşmanlar edinmiştir. Alman İmparatoru II.Wilhelm onu Fransız İç Savaşı sırasında birliklerini Çinhindi'ne götürmediği için kızgındır. Üstelik

Franz Ritter von Epp2

Franz Ritter Von Epp

Madagaskar'ı Almanlaştırmak için Alman istemesi aralarındaki ilişkiyi iyice germişti. II.Wilhelm istediği sayıda insanı vermiştir ancak verdiği kişiler Action Française yönetiminden kaçan, Almanca bilen, Fransız Yahudileridir. Bu düşman edilmelere rağmen Altı Yıllık Koloni Planı tamamlanmıştır. Ama plan tamamlandıktan bir ay sonra, İmparatorluk Koloni Ofisi, Franz Ritter von Epp'i görevinden aldı. Yerine daha barışçıl olan Berthold von Deimling getirildi. 

Berthold von Deimling Yönetimi[]

Berthold von Deimling, selefinin politikalarını izlese de, bunları asker zoruyla değil, diplomasiyle yürürlüğe koymuştur. Almanca bilme oranı,%21'e yükselmiştir. II.Wilhelm'i hoşnut etmek için bin askerini yeni kurulmuş Alman Kamboçya Himaye Devleti'ne gönderdi. Aynı zamanda Fransız Yahudileri'ni kırsal kesime yerleştirerek Madagaskar'ı modernleştirmeyi amaçlamıştır. Yönetimi boyunca pek olay olmamıştır. 1935 yılında emekli olmuştur. 

Beş Vali Dönemi[]

Beş Vali Dönemi 1935 ile 1942 yılları arasındaki döneme denmektedir. Bu döneme bu adın verilmesinin sebebi, yedi yıl içinde beş vali değişikliği olmasıdır. Valilerin hepsi ya Reichstag'ı, İmparatorluk Koloni Ofisi'ni ya da İmparator'un kendisini kendilerine düşman edinmiş ve hepsi görevinden bu yüzden alınmıştır. Bu dönem Almanca bilme oranının %29'a yükselmesini saymazsak pek fazla olay olmamıştır. Bu dönem Kurt von Schleicher'in vali atanmasıyla sona erir.

Kurt von Schleicher Yönetimi[]

Alman hükümeti, Kurt von Schleicher'i aşırı militarist ve tehlikeli gördükleri için, onu uzaklaştırmak amacıyla onu

Bundesarchiv Bild 136-B0228, Kurt von Schleicher

Kurt von Schleicher

Madagaskar Valisi yaparlar. Yeni valinin ilk yaptığı yasa orduyu iki katına çıkarmak olmuştur. Bir yandan da ,Orta Afrika ve Güney Afrika arasında olan, iki tarafında bir şey kazanamadığı savaşı Orta Afrika lehine çevirmek için Johannes Van Rensburg'la (Alman yanlısı bir Afrikaner) görüşür ve Afrikanerlerin ayaklanmasını sağlar. Bu ayaklanma sonucunda kısa sürede Güney Afrika teslim olur. Bunlar dışarıda olurken, içeride ise ekonomik kaos yaşanmaktadır. Ordu programı Madagaskar ekonomisine hasar vermiştir. Bunun üzerine, hiç istemediği halde ordu gelişimi bitirilir. Ekonomik denge de geri gelir. Kurt von Schleicher, 1954 yılında ölür. Ve Beş Vali Dönemi'nden bile daha kargaşa dolu Madagaskar Koloni Konseyi Dönemi gelir.

Madagaskar Koloni Konseyi Dönemi[]

Madagaskar Koloni Konseyi, Reichstag ve İmparatorluk Koloni Ofisi arasında olan ve beş ay süren vali tartışmasını sonlandırmak için kurulan bir konseydir. Konsey üyelerinin yarısı Reichstag'dan yarısı ise İmparatorluk Koloni Ofisi'ndendir. Bu tartışmaları sona erdirse de Madagaskar büyük bir kaosun içine girer. Çünkü Konsey bir kararı iki ayda, tartışmaktan dolayı, almaktadır. Bu durum Askari Ayaklanması'na kadar sürer.

Askari Ayaklanması ve Darüsselam Konferansı[]

Askariler, 10 Mayıs 1969 tarihinde, bağımsızlık isteyen Madagaskarlıların barışçıl protestosunu bastırmak için görevlendirilmişlerdir. Ancak ordu, protestocuların üzerine ateş açmak yerine protestoculara katılmıştır. Kolonideki ekonomik çıkarlarını kaybetmek istemeyen Alman hükümeti, isyancılarla Darüsselam'da konuşmayaı kabul eder. 30 Mayıs-26 Haziran arası düzenlenen Darüsselam Konferansı'nın sonuçları söyledir:

  1. Madagaskar bağımsız bir cumhuriyet olur. 
  2. Alman şirketlerinin çıkarlarının korunmasına karar verilir.
  3. Madagaskar, Alman İmparatorunu devletin başı ilan eder.

Bağımsız Madagaskar[]

Madagaskar'da bağımsızlıktan sonra pek bir olay olmaz. Temeli askarilerden oluşan ordu görevini devam ettirir. Alman şirketleri işlerine devam eder. 

YÖNETİM[]

Her ne kadar İmparator devletin başı olsa da güç Madagaskar Milli Meclisi ve Madagaskar Başkanı güce sahiptir. Madagaskar Milli Meclisi 151 üyeden oluşur ve beş yılda bir seçilir. Başkan'ın seçimi Meclis seçiminden bir yıl önce yapılır.

Advertisement