Alternatif Tarih Wikia
Advertisement

Ana Olay[]

1813 yılında, Napolyon hızlıca Çar Alexander'ın Moskova dışında bekleyen ordusunu yener. Sonradan Petrograd'a hücum eden Napolyon, oradaki güçlü Rus birliklerini de mağlup eder. Çarın Petrograd'da düşüşü, Rus Çarlığı'nın sembolik düşüşünün simgesi olur. Buna rağmen pek çok Rus soylusu Sibirya ve Alaska gibi bölgelere kaçarak, Fransız İmparatorluğunun "Sürgün Devletler" dediği küçük ülkeler kurarlar.

1813 yılının sonbaharında, Rusya ve Ukrayna'yı kana bulayarak işgal eden Napolyon, Avusturya'yı doğudan kuşatır, bu hareket İmparator Franz'ı hazırlıksız yakalar ve imparator birkaç savaştan sonra yenilir.1814'ün baharında, Napolyon güneye yönelip Malena Savaşı ile İtalya'yı ele geçirir. Sonrasında Bologna'daki geri çekilen İngiliz ve Neopolitan birliklerini de katleder. Napolyon Roma'ya karşı çıkılmadan girip Aziz Peter Bazilikası'nın tepesine Fransız bayrağı asar. 1814'ün Mayısında, Yarımada Savaşı'nın zirve yaptığı noktada, Wellington Dükü Toledo Savaşında öldürülür ve İngilizler Portekiz sınırında birkaç savaşta daha yenilir. O yılın eylülünde Portekiz ile barış anlaşması imzalanılır ve Portekiz Brezilya dışındaki tüm kolonilerinden vaz geçirilir.

1814 yılının sonlarında Napolyon, 1815'in başlarında sonradan 40 Gün Savaşları olarak hayata geçirilecek İngiltere'yi işgal planlarına başlar, Hastings Savaşı İngiliz birliklerini harap eder. İngiltere'nin geri kalanı, Londra ele geçirildikten 31 gün sonra Fransa'ya katılır.

Bu noktadan sonra, Napolyon'un çağı başlar. Bazıları adalet ve demokrasi, bazıları ise kanla, Napolyon ve torunları güçlerini korurlar. Fransa Krallığı bugün bile dünyanın süper güçlerindendir. Rakibi ABD ve Çin ile beraber...

Kelebek Etkisi[]

 • ABD Kanada Savaşı'nı kazanır. ABD ve Fransa Kanada topraklarını bölüşürler.
 • Rus Çarlığı'nın yıkılması, İran, Moğolistan, Çin, Kore, Sibirya ve Alyeska (Alaska) devletlerinin gelişimini hızlandırır.
 • Canavarımsı Fransız İmparatorluğu'nun etkisindeki küçük devletler (Portekiz, Joseph Kastilyası, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İrlanda, Papalık Toprakları , Ostpreussen) asla koloni kuramadı, böylece Afrika üzerinde hiç koloni savaşı olmadı. Fransa da Arap kıyıları, Karaçi, Goa ve Mumbai'den oluşan küçük bir bölgeyi kontrol etti.
 • Çin, Fransız İmparatorluğu'nun kolonici olmamasından yararlanarak Güneydoğu Asya topraklarını rahatça ele geçirdi.
 • Japonya 19. yüzyıldan itibaren büyük bir imparatorluk kurabilir ve günümüzde bile Samuray geleneklerine sahip olurdu.
 • Kuzeyde Kanada ve güneyde Meksika'dan toprak kazanması, Amerika'nın köle sorununu ve iç savaş yaşamasını engelledi. Amerikan İç Savaşı hiç olmadı.
 • ABD'nin rekabeti olmayınca, Kolombiya ile Brezilya bölgesel güçler olup, Karayipleri ve Güney Atlantiği yönetebildiler.
 • Avrupa'da milliyetçilik gibi bir sorun olmadığından, I. ve II. dünya savaşları hiç yaşanmayacak, onun yerine İmparatorluk 1930'lu yıllarda büyük bir iç savaş geçirecek.
 • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı da asla gerçekleşmeyecek, yaşanan bütün ekonomik krizler sadece bölgesel olacak.
 • Yahudiler soykırıma uğratılmayacağından, Orta Doğu, Arap, Türk ve Pers İmparatorlukları tarafından bölüşülen barışçıl bir bölge olacaktı.
 • Afrika kolonileştirilmedi ama devasa ülkeler tarafından yönetildi (Fransa tarafından desteklenen Mali, İngiliz/Amerikalılar tarafından desteklenen Zanzibar ve Japonlar tarafından desteklenen Kongo.) Ayrıca iki diğer ülke olan Zulu Ülkesi ve Etiyopya da bir Soğuk Savaş dönemine girdi.
 • 2009 yılında, Fransa İmparatorluğu dünyanın en büyük devleti olacaktı, askeri rakipleri ise ABD, Türkiye, Japonya ve Çin. Fransa dünyaya "Pax Francia" adı verilen bir barış getirecekti.

Kronoloji[]

 • 1813
  • 10 Mart: Napolyon Çar Alexander'ı Moskova önünde yener.
  • 11 Mart: Napolyon Moskova'ya girer.
  • 13 Mart: Napolyon Çarı Rotovya'da bir kez daha yener ve ordusunu daha kuzeye, Petrograd'a yönlendirir.
  • 27 Mart: Avusturya-Prusya ittifağı 150,000 kişilik bir ordu hazırlayıp, Napolyon'un ordusunu oraya çekmek amacıyla Almanya'ya saldırır.
  • 6 Nisan: Petrograd Savaşı, Çar Alexander, 61,000 Rus askeri ile birlikte öldürülür.
  • 23 Nisan: Auptsburg Savaşı Robert Legrange ve David Savalier, Avusturya-Prusya ittifağının ordusunu Doğu Almanya'da büyük bir yenilgiye uğratır.
  • 9 Mayıs: Wellington Dükü, Toledo Savaşı'nda öldürülür.
  • 20 Mayıs: Napolyon Dolotek'deki Rus Donanmasını yok eder.
  • 29 Mayıs: Napolyon Kiev'e girer.
  • 17 Haziran: Napolyon, Rus topraklarından aldığı askerlerle Avusturya'ya doğudan saldırır.
  • 25 Haziran: Budapeşte Savaşı. Napolyon 101,000 Avusturya askerini öldürür/esir alır. İmparator II. Franz yenilir.
  • 3 Temmuz: Napolyon Viyana'ya girer.
  • 9 Temmuz: Başka bir Fransız generali olan Ricard Murburrien, Baden'deki Temmuz Ayaklanması'nı bastırır. Napolyon'un Büyük Ordusu kısa süre sonra bölgeye ulaşarak Orta Almanya'da huzuru sağlar.
  • 10 Ağustos: Portekiz ile barış anlaşması imzalanır. Napolyon Aragon ve Gırnata'yı ilhak eder, kardeşi Joseph'i Kastilya Krallığı'nın başına geçirir.
  • 19 Ağustos: Güney Kastilya'daki İngiliz birlikleri yenilir, Fransız ordusu Cebelitarık'ı ele geçirir.
  • 11 Eylül: Napolyon'un Büyük Ordusu Dreisen'de Prusya kuvvetlerini ezer. Prusya Almanya'dan atılır ve barış imzalanır. Prusya, Ostpreussen adıyla varlığını sürdürür.
 • 1814
  • 7 Nisan: Napolyon Venedik'e girer.
  • 15 Nisan: Malena Savaşı, Fransız kuvvetleri İtalyan kuvvetlerini ezer.
  • 24 Nisan: Bologna Savaşı, İngilizler yakalandıkları anda katledilmek suretiyle İtalya anakarasından atıldı.
  • 16 Mayıs: Napolyon Roma'ya girer. Güney İtalya'da Papalık Toprakları adında kendine bağlı bir devlet daha kurar.
  • 29 Mayıs: Napolyon Napoli'ye girer.
  • 5 Ağustos: Rusya'da isyan çıkar. İsyan Murburrien tarafından bastırılır.
 • 1816
  • 2 Haziran: Napolyon ele geçirilen Rus topraklarında köleliğin kaldırılmasıyla alakalı I. Petrograd Kararnamesi'ni imzalar. Bu hareketi çiftçi ve işçi toplumu arasında saygınlığını arttırsa da direnişi tamamen bitirmez.
  • 24 Temmuz: Napolyon, ele geçirilen Rusya'da toprak sahiplerinin Moskova'ya gelip Fransız tahtına bağlılıklarını ilan etmeleri, aksi taktirde topraklarının ellerinden alınacağını belirten II. Petrograd Kararnamesi'ni imzalar.
 • 1818
  • 8 Mart: Napolyon'un emriyle, Mareşal Louis Suchet Novgorod Problemi'ni çözmek için yola çıkar.
  • 14 Mayıs: Üç yüz soylu Volga bölgesi'nde katledilirken, Mareşal Ney, Legrange ve Savalier ile birlikte Kırım'ı almak için yola çıkarlar.
 • 1820
  • Kasım
   • Savaş gazisi William Clark, rakipleri John Quincy Adams ve John Clayborn'un aralarından sıyrılarak ABD Başkanı seçilir.
 • 1822
  • 3 Eylül: Louis Suchet Petrograd'da suikaste uğrar.
 • 1823
  • 1 Haziran: Napolyon, yeni ortaya çıkardığı "Devlet Bakanlığı" görevine uzun zamandır görevli olan Mareşal Michel Ney'i getirir.
  • 27 Temmuz: Napolyon, Rus Yahudilerinin başında olan Ebenezer Bizhoystan ile tanışıp onu Moskova Valisi ilan eder. Bu hareketi diğer Rusları tanımadığının bir göstergesidir.
 • 1884
  • 13-20 Ağustos: Burrard Savaşı. Amerikan tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan savaşta, 40,000 Amerikan askeri Batı Pasifik'te hayatlarını kaybederler. Savaşı kazanan General Boris Anasenko yönetimindeki Alaskalılar, Fraser Nehri Vadisi'ni ele geçirip güneydeki Bellingham'a yönelirler.
  • 6 Eylül: New York'ta Amerikan İşçi Hareketi kurulur ve anında endüstri baronlarına hedef olur. Binlerce işten çıkarmaya rağmen, AİH kısa zamanda çok fazla üye edinir.
  • 3 Aralık: Detovalsk'da yaşanan yenilgiden sonra, General Perry ve Amerikan ordusu Kialgory'ye geri çekilmek zorunda kalır. Böylece Amerikalıların Evgenigrad Kuşatması sonlanır.
 • 1912
  • 15 Nisan: Fransız yolcu gemisi Titanesque, Atlantik Okyanusu'nda bir buzdağına çarpar. 2,220 yolcudan 1,523'ü Atlantik'in derin sularına gömülür. Gemide dünyanın en önemli insanlarından Fransız Genelkurmay Başkanı Mareşal Pétain ve Amerikalı milyonerler John Jacob Astor IV ile Alfred Gwynne Vanderbilt de bulunmaktadır. Kazadan sonra gemilere konulan filika sayısı arttırılmıştır.
 • 1915
  • 2 Mayıs: İngiliz yazar Winston Churchill, Napolyon'un 1813'deki savaşları kaybetmesi ve Fransız İmparatorluğunun çökmesi durumunda neler olacağını anlatan bir kitap serisini zar zor -ve pek çok sansürle- yayınlatmayı başarır.
 • 1919
  • Haziran
   • Winnipeg'in taşımacılık merkezi olan Kahokia, işçilerin grevinden dolayı iki haftalığına kapatılır. Gergin birkaç anlaşmadan sonra işçilerin yevmiyeleri artırılıp çalışma saatleri düşürülür. Anlaşma Amerikan İşçi Hareketi'nin en büyük başarılarından olur.
 • 1923
  • 14 Mart: V. Selim İstanbul'da vefat eder, yerine oğlu IV. Osman geçer.
 • 1924
  • 14 Eylül: Japon denizaltıları iki saatlik bir gerginlikten sonra Fiji Adası yakınlarındaki USS Rockefeller'i batırırlar. Haberler Washington'a ulaşınca, başkan Charles E. Hughes, parlamentoya Japonya'ya savaş açma önerisini sunar.
  • 31 Ekim: Japon gemileri Endonezya takımadalarındaki Amerikan torpidobotlarını batırır. Başkan Hughes bu sefer de parlamentodan tüm filonun denize indirilmesini ister.
 • 1925
  • 19 Ağustos: İmparator III. Napolyon ve İçişleri Bakanı Fredric de Roybert'in suikaste uğramasıyla Fransa'da Demir Devrimi başlar. III. Napolyon'un kardeşi Devlet Bakanı Albert Bonaparte başa geçerek sıkıyönetim ilan eder.
 • 1927
  • 10 Haziran: ABD Başkanı Al Smith Şikago'da Pasifik Savaşı'ndan dönen askerler için düzenlenen bir partide suikaste uğrar. Komplo teorisyenleri Japonların suikast için Şikago Mafyasına para ödediğini düşünürler. Al Smith'in yerine başkan yardımcısı Joe Robinson geçer.
 • 1928
  • 1 Mart: Amerikalılar, Başkan Smith'in ölümünün intikamını almak için Japonlara misilleme düzenlerler. Japon İmparatoru Yobura İkenara, Savunma Bakanı Hinechi Kosaga ve Tuğamiraller Hirotaka Suzuki ile Yohei Usaga aynı günde öldürülürler. Ancak suikastçilerden bazılarının Japonya'da yakalanması halihazırda politika hayatı sorunlu olan başkan Robinson'a büyük bir darbe olur
  • 6 Kasım: Herbert Hoover ABD başkanı seçilir. Hoover Pasifik Sorununu barışçıl yollarla çözeceğine ve "Smith Çöküşü"yle ilgileneceğine söz verir.
 • 1929
  • 17 Haziran: Amerikalılar ve Japonlar arasında ateşkes imzalanır.
 • 1932
  • 8 Kasım: Başkan Hoover, karşı adayı New York Valisi Franklin D. Roosevelt'i yenerek tekrar seçilmeyi başarır.
 • 1937
  • 18 Haziran: Dışişleri Bakanlığı'ndan para hortumladığı ortaya çıkan Fransa İmparatoru Sebastien Bonaparte için yakalama kararı çıkartılır. İmparator bir kamyonun kasasına saklanarak Paris'ten Düsseldorf'a kaçmayı başarır. Sonradan bir Savunma Bakanlığı görevlisini öldürüp arabasını çalar ve Rusya'ya doğru yola çıkar.
 • 1950
  • 8 Ocak: İngiliz başbakanı Francis Turley, anarşi tetikleyecek bir kararla istifa eder.
  • Ağustos
   • Japonya'nın Kyoto şehrinde yaz olimpiyatları düzenlenir, ABD'de ilk televizyon yayını yapılır.
 • 1952
  • 6 Kasım: Demokrat Parti Senatörü Richard Russell, başkan yardımcısı Thomas Dewey'i yenip ABD Başkanı olur.
 • 1953
  • 10 Mayıs: Baskılardan dolayı, Şogun Tekeshi Hichemera, İmparator Hirohito'nun da izniyle kendini öldürür. Yerine Ichiro Tanaka geçer.
 • 1960
  • 1 Ocak: Fransa'da Tarihin ilk uzay uçuşu denemesi başarısızlıkla sonuçlanır. Albert Reiche'nin uzay gemisi Imperial I fırlatıldıktan saniyeler sonra yere düşerek yirmiden fazla bilim insanının ölümüne sebep olur. Olay Fransız İmparatorluğu'na utanç kaynağı olur.
  • 23 Ekim: Alaska Çarı I. Aleksandr hayatını kaybeder. Yerine oğlu II. Aleksandr geçer.
 • 1961
  • 20 Haziran: Fransız kozmonot Jules Depargne uzaya çıkan ilk insan olur.
 • 1962
  • 13 Nisan: İrlanda Başbakanı Micheal O'Shay, Belfast'ta suikaste uğrar. Suikast yirmi yıl sürecek dini bir ayrılığa sebep olur. Bazıları Fransız Savunma Bakanlığını, bazıları ise yeni kurulmuş CIA'yi suçlar.
  • Ağustos
   • 1962 Yaz Olimpiyatları Quebec'te düzenlenir. Organizasyon Fransız Kanadası için büyük önem teşkil eder. Fransa İmparatoru bile açılışa bizzat katılır.
  • 10 Kasım: Jack Kennedy'nin yönettiği Ohau filmi son yirmi yılın en çok beğenilen ve gişe yapan filmi olur.
  • 18 Kasım: Paris'teki Dışişleri Bakanlığı binası bombalanır, 34 kayıp verilir. İmparator failleri bulacağına dair ant içer.
 • 1964
  • 4 Mart: Jack Kennedy'nin, pek çok kez yolsuzluk iddiaları ile karşı karşıya kalan bir Demokrat Parti senatörünün hayatını anlattığı Amerikan Parlamentosu adlı filmi, ağabeyi seçimlere katılmadan kısa süre önce yayınlanmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
  • 12 Ağustos: Alaska Çarı II. Aleksandr Kodiak Adası'nda suikaste kurban gider. Kuzeni Grandük Aleksandr, iki gün sonra III. Aleksandr olarak taç giyer.
 • 1967
  • 1 Şubat: Şogun Ichiro Tanaka, yerine Hitoji Ikenaka'nın yerine geçebilmesi için istifa eder.
 • 1969
  • 25 Şubat: İskoçya'da askeri darbe olur. Ordu Edinburgh'daki kraliyet sarayına girerler, Kral III. John ve oğlu Prens Albert İrlanda'ya kaçarlar.
  • 10 Mart: İskoçya'daki askeri rejim, askeri kuvvetlerin birbirlerine düşmesiyle zayıflar. Mikey McConnaully önderliğindeki Glasgow isyancıları, İskoçya İç Savaşı'nı başlatırlar.
Advertisement