Alternatif Tarih Wikia
Advertisement

Sosyalizmin Zaferi isimli bu alternatif dünya, Soğuk Savaş'tan ABD'nin yenik çıkmasından sonra Sovyetler Birliği'nin süper güç haline gelmesi, sosyalizmin hakim ideoloji haline gelmesi ve ABD'nin parçalanmasını konu alan hayali bir dünyadır. Bir ideoloji, fikir ya da propaganda içermez.

Ana Konu

II. Dünya Savaşı'ndan sonra çoğu ülkede sosyalist rejimler kurulmuştur, SSCB ve ABD oldukça güçlenmiş ve karşı karşıya gelmişlerdir. Fakat senaryo bildiğimiz gibi gelişmemiş; Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Yemen Savaşı, Almanya Savaşı, Finlandiya Savaşı, Küba Savaşı gibi savaşlarda ABD ağır darbe almış ve 1991 yılında eyaletlerine ayrılmıştır. Bundan sonra dünya siyaseti çok farklı gelişmiş, Rusya ve Çin kendilerine "komünist bir ütopya" kurmuş, bir daha da (günümüzdeki ABD - Rusya çekişmesi gibi) herhangi bir güç çatışması olmamıştır.

Kronoloji

Kronolojik gelişmeler yalnızca ana hatlarıyla belirtilmiştir. Detaylı inceleme için aşağıdaki "Ayrıca bakınız" kısmına bakabilirsiniz.

 • (1945) II. Dünya Savaşı bildiğimiz gibi sona erer.
 • (1947) ABD ve SSCB arasında Soğuk Savaş başlar.
 • (1949) NATO kurulur.
 • (1950) Kore Savaşı başlar.
 • (1951) Doğu Bloku, Kore Savaşı'nı kazanır. Kore'de sosyalist bir kukla rejim kurulur.
 • (1952) Türkiye ve Yunanistan NATO'ya katılır.
 • (1955) Varşova Paktı kurulur.
 • (1955) Vietnam Savaşı başlar.
 • (1961) SSCB, ilk kez bir insanı uzaya göndermeyi başarır.
 • (1962) Küba Füze Krizi patlak verir. Fakat nükleer bir savaş meydana gelmez.
 • (1963) Yugoslavya, Varşova Paktı'na katılır.
 • (1964) SSCB, Ay'a ilk kez insanlı uzay uçuşu yapar.
 • (1965) SSCB, Finlandiya'yı işgal eder ve Finlandiya Savaşı başlar.
 • (1967) Doğu Bloku, Finlandiya Savaşı'nı kazanır ve Finlandiya, SSCB'nin bir parçası haline gelir.
 • (1970) Vietnam Savaşı'nı Doğu Bloku kazanır.
 • (1971) ABD, Küba'yı işgal eder ve Küba Savaşı başlar.
 • (1974) Yemen Savaşı başlar.
 • (1975) Doğu Bloku, Küba Savaşı'nı kazanır.
 • (1976) Doğu Bloku, Yemen Savaşı'nı kazanır.
 • (1978) Almanya Savaşı patlak verir. Üç aylık savaştan sonra Doğu Bloku galip gelir. Doğu Almanya, Batı Almanya'yı hakimiyeti altına alır.
 • (1980 - 1990) Geçici bir yumuşama dönemi
 • (1990) SSCB, resmi olarak ABD'ye savaş ilan eder.
 • (1991) Savaş yalnızca 58 gün sürer, nükleer silahlar kullanılmaz ve ABD, 50 eyaletine ayrılır. Yalnızca başkent "Washington, DC" sembolik olarak ABD toprağı olarak kalır.
 • (1991) Savaşın bitiminden hemen sonra SSCB cumhurbaşkanı Gorbaçov, bir ay içinde sosyalizme geçmeyen tüm ülkelerle sıcak savaşa geçileceğini bildirir.
 • (1991) Tüm ülkeler, 12 gün içinde sosyalist rejime geçer.
 • (1993) Sovyetler Birliği; tüm Avrupa'yı ilhak eder.
 • (1994) Sovyetler Birliği; Moğolistan, Afganistan, İran, Kore ve Küba'yı ilhak eder.
 • (1995) Çin Halk Cumhuriyeti; Güney ve Güneydoğu Asya'yı ilhak eder.
 • (1996) Çin Halk Cumhuriyeti; tüm Okyanusya ve Japonya'yı ilhak eder.
 • (2001) Sovyetler Birliği; tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı ilhak eder.
 • (2002) Çin Halk Cumhuriyeti; tüm Amerika kıtasını ilhak eder.
 • (2002) Sovyetler Birliği; Afrika'yı ilhak eder.
 • (2003) Tüm bunlar yaşanırken teknolojik gelişmeler günümüzden daha hızlı bir gelişme göstermektedir.
 • (2005) İnsanoğlu ilk kez Mars'a ayak basar. Mars'ın "Kızıl Gezegen" adı, "Sovyet Gezegeni"yle değiştirilir.
 • (2010) İnsanlarda dijital kimlik kartı uygulaması başlar.
 • (2013) Uzay turizmi başlar.
 • (2015) İnsanlar ilk kez Mars ve Ay'da yerleşim yerleri kurar.
 • (2017) Sovyetler Birliği ve Çin birleşirler. Küresel Komünist Devletler Birliği kurulur.
 • (2018) Tıp alanındaki ilerlemelerle ortalama insan ömrü 120 yıla kadar çıkar.
 • (2020) Koronavirüs salgını ortaya çıkar.
 • (2021) Aşı bulunur ve salgın tamamen kontrol altına alınır.
 • (2023) Bütün kültür-sanat etkinlikleri yasaklanır. Sanatçılara karşı ağır katliamlar yapılır.
 • (2025) İnsanlar evlerine yerleştirilen dijital ekranlarla izlenmeye başlanır.
 • (2027) George Orwell'in "1984" isimli kitabındaki yasalar birebir uygulamaya konulur.
 • (2029) Tüm buzullar erir.
 • (2030) Küresel ısınmanın yıkıcı etkileri kendini göstermeye başlar.
 • (2031) Petrol rezervleri tükenir.
 • (2032) Tüm üst düzey yöneticiler ve yetkililer, Ay ve Mars'a göç eder. Bu, Dünya nüfusunun %2'sine tekabül etmektedir. Geri kalan %98 ise Dünya'da ölüme terk edilir.
 • (2033) Dünya tamamen sular altında kalır.
 • (2033) Medeniyet uzayda devam etmektedir. Kalan insanlık, elindeki teknolojisiyle başka yaşanabilir medeniyetler bulmak ve bilimsel çalışmaları devam ettirmekle meşguldür. Yılların ardından ideolojiler terk edilir. Tamamen dinsiz, cinsiyetsiz ve kimliksiz bir toplum yapısı oluşur.
Advertisement