Alternatif Tarih Wikia
Advertisement

Zerdüşt Türkler[]

Zerdüşt Türkler Türklerin 1.yüzyılda kendi inançlarını bırakıp Zerdüşt oldukları bir Paralel Evrendir..Bunun sonucunda bizim Evrenimizden belirgin farklar oluşur.Tabi ki tek ayrım noktası bu değildir.Bölgeden bölgeye değişik ayrım noktaları olsa da ana ayrım noktası Türkler üzerindedir.

NOT:Bu hikayenin yazarı bu hikayeyi bırakmıştır.İsteyen gidip kendisi yazabilir

Zerdüşt Türkler Portalı
Zerdüştlük Sembol
Çizelgeler Ülkeler Dinler Savaşlar Liderler Kültür Hanedan ve Aileler
Türkiye Bayrak

Yazı Tarihçesi[]

2020
Zerdüşt Türkler
Kutsal Roma İmparatorları Listesi
Alaska Kralı I.Alexander
Büyük Karadeniz Depremi
Konfedere Devletler Başkanları Listesi
Wittelsbech Hanedanı
Kutsal Roma İmparatoru V.Ludwig
Arslan Han
Advertisement