Alternative History
Advertisement

Mao Zedong (1949-1976)

Deng Xiaoping (1976-1991)

Hu Jintao (1991-2000)

Chen Shui-bian (2000-2008)

Ma Ying-jeou (2008-present)

Advertisement