Tullin Tullin 17 October 2017
0

My Country, 'Tis Of Thee(Dutch Catholic transelation)

Mijn land is van U.


Mijn land,is  van U,

Bolwerk der slavernij, van jou zing ik;

Land waar mijn vaders stierven,

Waar mannen hun rechten van de mens afrotten,

Van alle bergen zal je daden ringen/bellen!

God van onze vaders! aan U

Auteur van Vrijheid, tot U zingen wij;

Binnenkort kan ons land helder zijn,

Met het recht van heilige vrijheid,

Bescherm ons door Uw macht, grote God, onze koning.

Het komt, de vreugdevolle dag,

Als de trots van de tirannie zwaait, stern als het graf,

Wordt op de grond gezet,

En de vlag van de vrijheid, onverwacht,

Zal over de hele wereld zwaaien, elke slaaf.

Trump van blij jubileum!

Echo der land en zee vrijheid voor iedereen.

Laat de blije tijdschrift vliegen,

En elk mens antwoord,

'Glorie aan God in het hoog', bij de val van de sl…


Read Full Post
Tullin Tullin 17 October 2017
0

My Country, 'Tis Of Thee (abolishionist version into dutch)

My country,' tis of thee, 

Stronghold of slavery, of thee I sing; 

Land where my fathers died, 

Where men man’s rights deride, 

From every mountainside thy deeds shall ring!


Our father’s God! to thee, 

Author of Liberty, to thee we sing; 

Soon may our land be bright, 

With holy freedom’s right, 

Protect us by thy might, Great God, our King.


It comes, the joyful day, 

When tyranny’s proud sway, stern as the grave, 

Shall to the ground be hurl’d, 

And freedom’s flag, unfurl’d, 

Shall wave throughout the world, O’er every slave. 


Trump of glad jubilee! 

Echo o’er land and sea freedom for all. 

Let the glad tidings fly, 

And every tribe reply, 

“Glory to God on high,” at Slavery’s fall. 


My country,' tis of thee, 

sweet land of liberty, of thee I sing; 

land where …

Read Full Post
Tullin Tullin 22 September 2017
0

Gebed voor het vaderland (transelation to english)

Dutch

Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat,in broedertwist en schande,

maak dat uit d’ oude bron nieuw leven nogmaals vloeit,

schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen, met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen:

tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit!

English

Lord, do not let the prince people of the old Netherlands undergo hate,brotherly quirrels and shame,

make the new life flow again, 

Give us Raw power to be proud,Full pious trust,with never breaking courage to rebuild our lands

Build Up stately as an oak before you blossom Our people.

Read Full Post
Tullin Tullin 6 April 2017
0

Anarchia mama (dutch transelation)

De paarden lopen snel mijl na mijl.

De vrijheid is betaalbaar.

Door de sleuven van m'n machine geweer.

Zoek ik de vijand in het stof.

Moeder anarchie lieft haar zonen.

Moeder anarchie is niet te koop.

We wachten op de vijand,met lood zullen we ze vernietigen.

Moeder anarchie is met ons.

'k Zal mijn mes in het vuur leggen. 

En dan sluip ik dichter.

Niks om exusses te hebben in het gevecht.

Niks om droevig over te zijn.

Moeder anarchie lieft haar zonen.

Moeder anarchie is niet te koop.

We wachten op de vijand,met lood zullen we ze vernietigen.

Moeder anarchie is met ons.

Het enige wat me blij maakt is een dode.

Vermoord door de krach van m'n vriend.

Het enige ding wat ik kan zien en rustig blijven.

Is een dode vijand.

Moeder anarchie lieft haar zonen.

Moeder ana…

Read Full Post
Tullin Tullin 24 March 2016
2

Salami

salami is a kind of flesh in round-ish form which can have difrend favours

Vinnyus Proletariërs aller landen, Verenig u! 01:18, March 4, 2017 (UTC)

Read Full Post

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.